Green Space
a garden of delight
about

การจัดสวน

  • การออกแบบและจัดสวน เริ่มต้นด้วยการพูดคุยถึงความต้องการ และ lifestyle ของลูกค้า ศึกษาขนาดพื้นที่จริง เพื่อปรับความต้องการ และการออกแบบให้สอดคล้องกัน โดยเน้นให้สวนในแต่ละแห่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลูกค้า

  • จัดทำแบบร่างของสวน

  • งบประมาณในการจัดสวนโดยประมาณ

ทีมงานของเราใส่ใจดูแลในการจัดหาต้นไม้แต่ละต้น เราเชื่อว่าแม้จะเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกัน ก็มีรูปทรงที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งเฉพาะตัวของต้นไม้ต้นนั้นๆ ทีมงานของเรา เห็นความสำคัญในการคัดเลือกต้นไม้ทุกต้น เพื่อนำมาใช้ในสวนให้เหมาะสมกับรูปแบบและพื้นที่ โดยจินตนาการถึงความสวยงามขณะที่ต้นไม้กำลังเติบโต จนถึงเวลาที่ต้นไม้นั้นๆ เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จะเพิ่มความสมบูรณ์แบบและความสวยงามให้กับสวน เพื่อให้การจัดสวนนั้นดูโดดเด่นและสวยงามอย่างยั่งยืน

การดูแลสวน
การดูแลสวนที่ดี ต้องเกิดจากความรัก ความเอาใจใส่ ทีมงานของเราทุกคนพร้อมให้บริการดูแลสวน เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่สวยงาม และสร้างความสุขให้กับคุณ

Green Living Garden
102/17 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม 10200
Tel: 0-2628-7958-9 / Mobile: 08-1845-0556
©2009 Green Living Garden. All Rights Reserved.